Andes Líneas Aéreas

  • 特别优惠: 阿根廷航空公司 特色服务: 支持支付:paypal,信用卡

Andes Líneas Aéreas是一家阿根廷航空公司,总部位于萨尔塔。航空公司主要经营区域航班服务,以及阿根廷和巴西包机旅游目的地。其主要基地是马丁·米格尔·格梅斯机场,枢纽为布宜诺斯艾利斯霍尔赫纽贝。

Andes Líneas Aéreas在2006年6月20日开始运营萨尔塔和布宜诺斯艾利斯之间的航班服务。2006年12月4日,航空公司增加马德林港航班。

Andes Líneas Aéreas怎么样

Andes Líneas Aéreas特价优惠券

已关闭评论功能,显示为历史评价